pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

OGŁOSZENIE

Stupsk, 22.07.2016r.

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Stupsk serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Stupsk do udziału w spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020”. Spotkanie odbędzie się 30 lipca 2016r. (sobota) od godziny 11.00 w Sali OSP w Stupsku.

Spotkanie informacyjne ma na celu przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” oraz przybliżeniu tematyki rewitalizacji, tak, aby słuchacze zrozumieli czym jest rewitalizacja, obszar zdegradowany i obszar koncentracji negatywnych zjawisk itd. Na spotkaniu konsultacyjnym wykorzystane zostaną elementy warsztatu strategicznego, który posłuży do diagnozy problemów i potrzeb, jakie występują w gminie oraz na wstępnie wyznaczonym obszarze zdegradowanym. Istotnym punktem spotkania będzie sformułowania zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy, a w szczególności mieszkańcom obszaru zdegradowanego.

Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji.

Wójt Gminy Stupsk

/-/ Jacek Świderski


„Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”

POPT-REW-5/2016-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa