pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

Konkurs plastyczno – fotograficzny „REWITALIZACJA GMINY STUPSK W OBIEKTYWIE”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych (klasy IV – VI) i Gimnazjum z terenu gminy Stupsk, do udziału w Konkursie plastyczno – fotograficznym pn.: „REWITALIZACJA GMINY STUPSK W OBIEKTYWIE”.

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”, realizowanego przez Gminę Stupsk.
Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji uczestników oraz kreatywności, odwagi w wyrażaniu własnych opinii i pomysłów, a także kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów występujących w gminie. Temat Konkursu stwarza uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formie „posteru”, (z wykorzystaniem wykonanych własnoręcznie zdjęć), na papierze typu brystol, format A3/A2 i większy, przedstawiającą miejsca w swoim bliższym lub dalszym otoczeniu, z którymi uczniowie najbardziej są związani, gdzie najbardziej lubią spędzać czas lub miejsca, które chcieliby zmienić na lepsze, ożywić je i uatrakcyjnić.

Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia oraz dopiskiem „Konkurs – REWITALIZACJA GMINY STUPSK W OBIEKTYWIE” należy przesłać na adres: Gmina Stupsk, ul. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk lub złożyć osobiście w Budynku Urzędu Gminy w Stupsku (pok. nr 5) w terminie
do 20 września 2016 r. włącznie.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora (www.stupsk.pl) oraz stronie internetowej poświęconej rewitalizacji (www.rewitalizacja.stupsk.pl).

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Miejsce oraz termin wręczenia nagród ogłoszone zostaną w terminie późniejszym, jednak co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
Regulamin Konkursu Plastycznego znajduje się w Szkołach, u Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora (www.stupsk.pl) oraz stronie internetowej poświęconej rewitalizacji (www.rewitalizacja.stupsk.pl).

Załączniki do pobrania: