pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Stupsk serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Stupsk do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020”. Spotkanie odbędzie się 24 października 2016r. (poniedziałek) od godziny 15.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Stupsku.
Spotkanie konsultacyjne ma na celu przedstawienie projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” wraz z omówieniem wybranych do rewitalizacji podobszarów, przyjętych celów i kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych oraz projektów rewitalizacyjnych mających służyć realizacji przyjętych założeń. Założenia zaproponowane w projekcie „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020” zostaną poddane dyskusji.

Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji.
Wójt Gminy Stupsk

/-/ Jacek Świderski