pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Stupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016 – 2020”. Dokument jest w trakcie opracowywania, jednak przewiduje się na tym etapie możliwość wnoszenia uwag i wniosków do projektu, w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.
Wersja elektroniczna dokumentu wraz z ankietą konsultacyjną będzie dostępna na stronach internetowych www.stupsk.pl oraz www.rewitalizacja.stupsk.pl, natomiast wersja papierowa w siedzibie Urzędu Gminy w Stupsku, pok. Nr 5.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentem oraz do udziału w ankiecie.

Wójt Gminy Stupsk

/-/ Jacek Świderski

Załączniki do pobrania: