pomoc-techniczna
ministerstwo rozwoju
mazowsze serce-polski
fundusz-spojnosci

„Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”

„Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020”

POPT-REW-5/2016-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa

„Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stupsk na lata 2016-2020” – cele projektu i planowane efekty.

12/07/2016

Opis projektu, w tym: – cele projektu: Generalną wizją celów i kierunków procesu rewitalizacji w Gminie Stupsk jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz działania infrastrukturalne, służące lokalnej społeczności. Cele odnosić się będą do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, podniesienia jakości lokalnego rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, aktywizacji i promocji zaangażowania społecznego, poprawy estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznych,…

Czytaj więcej...